Bez hrubek

Profesionální korektury studentských prací i jiných textů

Mgr. Karolína Vargová

V roce 2019 jsem absolvovala navazující magisterský obor Mediální studia na Metropolitní univerzitě Praha. Již během studií jsem se věnovala novinářské praxi – filmové recenze, články, rozhovory. Tři roky jsem připravovala a redigovala administrativní texty a vnitřní předpisy vysoké školy, příspěvky na sociální sítě. Aktuálně se na plný úvazek věnuji copywritingu a koordinaci reklamních kampaní.

Opravuji bakalářské a diplomové práce a jiné texty, podílela jsem se rovněž na korektuře následujících knih:

Ve volném čase ráda čtu, sleduji současné filmy a seriály, mám ráda kino, divadlo a sladké. Bydlím v Praze s manželem a pomeranianem Buráčkem.

Absolvované kurzy:

  • Juniorní akademie (2023, Holky z marketingu)

  • Profesionální korektor (2023, Červená propiska)

  • Copywriting prakticky (2022, Marketingová akademie Digicamp)

  • Mediální specializace – Žurnalistika (2017, MUP)

  • Úvod do teorie a dějin filmu (2013, FF UK)

Co nabízím

Komplexní korektura textu

  1. Jazyková korektura: oprava gramatických a pravopisných chyb a překlepů.

  2. Stylistická korektura: úprava slovosledu, slovní zásoby, nahrazení nevhodných a opakujících se slovních výrazů.

  3. Typografická korektura: odstavce, pomlčky, mezery apod.