Korektura

Finální cenu určuji individuálně podle náročnosti, odbornosti, rozsahu a počtu typografických úprav.

Ceník

Studentské práce (bakalářské, diplomové, seminární, absolventské atd.)
    50–80 Kč za normostranu
Korektura delších textů (knihy atd.)
60–90 Kč za normostranu
Marketingové texty a jiné
100–300 Kč za normostranu

Jak postupovat při objednání korektury

  1. Zašlete mi e-mail na info@bezhrubek.cz a uveďte počet normostran, které chcete opravit. Jedna normostrana = 1800 znaků včetně mezer.

  2. Sdělte mi také požadovanou dobu dodání. Myslete na to, že po korektuře budete muset dle mých revizí práci upravit, proto není vhodné uvádět den odevzdání/tisku.

  3. Přiložte svou práci k výpočtu konečné ceny. Pokud ji nemáte dokončenou, stačí mi první kapitola nebo úryvek pro představu.

  4. Do 48 hodin vám odpovím a zašlu kalkulaci.

  5. Odsouhlasíte mi konečnou cenu a já začnu opravovat.

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro poskytování služeb přes webové rozhraní bezhrubek.cz. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na odmítnutí některých zakázek z důvodu pracovní zaneprázdněnosti či dovolené. Klient však s tímto faktem bude obeznámen hned při prvním e-mailovém spojení.

NÁKUP SLUŽEB. Nákup služeb probíhá na základě e-mailové dohody uzavírané mezi poskytovatelem služeb a kupujícím. Kupující se zavazuje provést platbu do 5 pracovních dnů. Poskytovatel služeb se zavazuje dodržet přesný termín a podmínky dodání objednané služby. Doba splatnosti se může lišit, záleží na vzájemné domluvě obou stran.

CENA SLUŽEB. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých služeb. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena, kterou poskytovatel služeb vždy předem upřesní, je proto již konečnou cenou. Korektura textu je kalkulována na počet normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer).

ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na účet poskytovatele služeb (platba trvá zpravidla 1–3 pracovní dny). Pokyny k platbě obdrží klient e-mailem. Platba se provádí vždy před provedením služby (výjimkou mohou být faktury vystavené na IČO).

ZPŮSOB DODÁNÍ. S přesným termínem dodání bude klient obeznámen před potvrzením objednávky. Tento termín se počítá od data připsání platby na účet poskytovatele služeb. Zhotovená služba bude odeslána klientovi na uvedený e-mail.

REKLAMACE. Pokud není kupující se službami spokojen, má do 30 dnů po poskytnutí služby právo na reklamaci. Reklamace se bude řešit individuálně mezi poskytovatelem služeb a kupujícím. U textů do 100 normostran je obecná tolerance 10 chyb, které může korektor přehlédnout.

PŘÍSLIB. Poskytovatel služeb se zavazuje, že e-mailovou adresu, telefonní číslo a zaslaný text klientů nezneužije k jiným účelům a nezaprodá je třetí straně.


FIREMNÍ ÚDAJE:

Karolína Vargová

Hlaváčova 1161/8

182 00 Praha 8

IČO: 19130929